خودروهای وارداتی فرانسوی را با چه قیمتی می توان خرید؟بر اساس قیمت خودروهای وارداتی فرانسوی، قیمت کولیوس از شاسی بلندهای خارجی پرفروش به 4 میلیاردو400 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تالیسمان E3 حوالی 3 میلیاردو450 میلیون شده است. – برای ،ید داستر SE دو دیفرانسیل نیز باید نزدیک به 3 میلیاردهزینه کنید. قیمت سیتروئن C3 نیز …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020626218102777856/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F