خودروهای چینی ریزش قیمت کرد | ریزش سنگین دیگنیتی و تیگو +جدول قیمت

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020764157128712192/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88