خودرویی همه جارو که هیچ چیزی مانع حرکتش نمی شود!+ فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66579323/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21%2B