خودرویی که طی 2 روز 50 میلیون ارزان شد

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203516493045760/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF