خودرویی که هیچکس آن را دوست نداشت

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66778115/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA