خودروی بالای 20 میلیاردی ایران را بشناسید/ جدول

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201773222232064/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84