خودروی هیبریدی ارزان آمد

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021204997455214592/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF