خودرو ارزان شد/ جدول نرخ جدید

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020600054408146944/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF