خودرو در یخبندان بازار قفل کرد/عرضه در بورس کالا به کجا کشید؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66781646/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%2F%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87