خودرو های داخلی 30 تا 80 درصدی گران می شود؟امیرحسین کاکایی با اشاره به فرمول جدید شورای رقابت درباره قیمت خودرو می گوید: اگر فرمول شورا به درستی اجرا شود و ،ت دوباره سیخ جدیدی نزند و مانع جدیدی جلوی خودروسازان نگذارد، –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011250639949627392/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F