داخلی سازی خودرو منتفی شد؟

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030228878284326912/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F