دخالت های دولت مانع تولید خودروی کیفی با قیمت مناسب/قوانین نباید روی طاقچه ادارات خاک بخورند

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020159479320203264/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%2F%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86