درخواست کره جنوبی از ایلان ماسک برای ایجاد مرکز تولید خودروهای الکترونیک در این کشور

– تهران- ایرنا- یون سوک یئول رییس جمهوری کره ج،ی در دیداری مجازی با ایلان ماسک میلیاردر و مالک شرکت اسپیس ای، و تسلا درخواست کرد تا مرکزی را برای تولید خودروهای الکترونیک در کشورش ایجاد کند.

ماسک نیز در پاسخ به این درخواست، گفت که کره ج،ی را به ،وان یکی از نامزدهای اصلی سرمایه گذاری درباره این موضوع در نظر خواهد گرفت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروز چهارشنبه ایرنا از یونهاپ، در بی،ه ای که دفتر ریاست جمهوری کره ج،ی صادر کرد، آمده است که یون این درخواست را بعد از آنکه ایلان ماسک طرح خود را برای تولید خودروهای الکترونیک در کارخانه ای بسیار بزرگ در آسیا توضیح داد، مطرح کرد.

براساس این بی،ه، یون با تشریح ا،یستم صنعت خودرو در کره ج،ی و شرایط سرمایه گذاری در این کشور، از ماسک خواست تا خودروهای الکترونیکش را در این کشور تولید کند.

وی همچنین توضیح داد که در حال بررسی جامع درباره شرایط سرمایه گذاری در دیگر کشورهای آسیایی است و به موضوع مهارت های تکنولوژیکی و انس، و همچنین محیط تولید آن توجه خواهد داشت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65761892/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

یون سوک یئول رییس جمهوری کره ج،ی در دیداری مجازی با ایلان ماسک میلیاردر و مالک شرکت اسپیس ای، و تسلا درخواست کرد تا مرکزی را برای تولید خودروهای الکترونیک در کشورش ایجاد کند.