درسایه نبود نظارت ها روغن موتور در انبار توزیع کنندگان دپو شد|قاچاق روغن موتور عامل گرانی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66944988/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86