در سال جدید مبلغ بیمه شخص ثالث | مبلغ بیمه شخص ثالث پراید اعلام شد

منبع خبر: ورانداز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030110451687614464/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%26%23124%3B-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87