در کجای دنیا مردم برای خرید خودرو باید ثبت نام کنند؟

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66664375/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85