دغدغه اصلی مجلس چیست؟

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66292072/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F