دلار به کف ماهانه رسید و کام دارندگان ربع سکه از همه تلخ تر شد

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216425343879168/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87