دلالی مسکن از بین برود، تورم عمومی مهار می شود

منبع خبر: ساختمان آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66337860/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF