دهن کجی خودروسازان به قیمت مصوبموضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، و، صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی کنند و در حقیقت می توان گفت پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است. – تعادل در تیتر اول خود نوشت: با توجه به …
منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020326148907896832/%D8%AF%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8