دولت بالاخره از صنعت خودرو دست می کشد؟سیاستگذار به دنبال این است که صنعت خودرو توانمندتر و بهره ورتر شود؛ پیش نیاز تحقق این هدف چیست؟ فعالان این حوزه خواستار کاهش تصدی گری ،ت در حوزه خودروسازی هستند. – دریافت فردای اقتصاد: تصدی گری ،ت در حوزه خودروسازی کاهش می یابد؟ با توجه به دستور رییس جمهور درباره واگذاری قطعی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا، و، اقتصاد و و، صمت برای بررسی موضوع و دریافت نظرات کارشناسی، برگزاری نشست های تخصصی با صاحبنظران و فعالان حوزه خودرو را آغاز کرده اند. اولین جلسه هم اندیشی ،تمردان با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو روز پنجشنبه (28مهرماه) در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست که با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برگزار شد، وی بر این نکته تاکید کرد که سیاستگذار صرفا نگاهش به یک متغیر نیست، سیاستگذار مدیر کارخانه یا قطعه ساز نیست یا صرفا جای مردم و مصرف کننده قرار نمی گیرد؛ هدف ما این است که بتو،م به یک تلاقی در منافع همه طرف ها برسیم و صنعت خودرو توانمندتر و بهره ورتر داشته باشیم. فردای اقتصاد در گفت وگو با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران که در این نشست حضور داشت، این گفته وزیر اقتصاد را بررسی کرد.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65431877/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF%D8%9F