دولت بایدن تعرفه واردات کالا از چین را به شدت افزایش داد

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030225032999708672/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA