دیدار مالباختگان پیش فروش خودرو با امام جمعه قزوین + فیلم و تصویر

امام جمعه قزوین در این سخنر، با بیان اینکه مفسد اقتصادی باید به اشد مجازات محکوم شود، گفت: رحم ، به مفسد اقتصادی بی رحمی نسبت به همه مردم است.

– ظهر امروز جمع زیادی از مالباختگان شرکت پیش فروش خودروی رضایت خودروی طراوت نوین از شهرهای مختلف استان قزوین در مقابل مسجدالنبی میعادگاه نماز جمعه قزوین تجمع ،د و خواستار مجازات جدی عاملان اعتمادسازی درباره مدیرعامل شرکت یادشده شدند.

آیت الله عبدالکریم عابدینی اضافه کرد: مفسد اقتصادی یزیدی است و امام حسینی نیست.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502505467473920/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

.

پس از جمع شدن جمعیت زیادی از تجمع کنندگان در شبستان مسجدالنبی، امام جمعه قزوین در جایگاه سخنر، این شبستان حضور یافت و در جمع مالباختگان شرکت پیش فروش خودرو رضایت خودروی طراوت نوین از ضرورت برخورد با مسئولان تارک فعل در این پرونده سخن گفت.

ظهر امروز جمع زیادی از مالباختگان شرکت پیش فروش خودروی «رضایت خودروی طراوت نوین» از شهرهای مختلف استان قزوین در مقابل مسجدالنبی میعادگاه نماز جمعه قزوین تجمع ،د و خواستار مجازات جدی عاملان اعتمادسازی درباره مدیرعامل شرکت یادشده شدند.

آنکه مفسد اقتصادی می شود، دشمن خدا، پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و دشمن ابی عبدالله الحسین(ع) است.