دیدار مالباختگان پیش فروش خودرو با امام جمعه قزوین + فیلم و تصویر

ظهر امروز جمع زیادی از مالباختگان شرکت پیش فروش خودروی «رضایت خودروی طراوت نوین» از شهرهای مختلف استان قزوین در مقابل مسجدالنبی میعادگاه نماز جمعه قزوین تجمع ،د و خواستار مجازات جدی عاملان اعتمادسازی درباره مدیرعامل شرکت یادشده شدند.

آنکه مفسد اقتصادی می شود، دشمن خدا، پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و دشمن ابی عبدالله الحسین(ع) است.

پس از جمع شدن جمعیت زیادی از تجمع کنندگان در شبستان مسجدالنبی، امام جمعه قزوین در جایگاه سخنر، این شبستان حضور یافت و در جمع مالباختگان شرکت پیش فروش خودرو رضایت خودروی طراوت نوین از ضرورت برخورد با مسئولان تارک فعل در این پرونده سخن گفت.

– ظهر امروز جمع زیادی از مالباختگان شرکت پیش فروش خودروی رضایت خودروی طراوت نوین از شهرهای مختلف استان قزوین در مقابل مسجدالنبی میعادگاه نماز جمعه قزوین تجمع ،د و خواستار مجازات جدی عاملان اعتمادسازی درباره مدیرعامل شرکت یادشده شدند.

آیت الله عبدالکریم عابدینی اضافه کرد: مفسد اقتصادی یزیدی است و امام حسینی نیست.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502505467473920/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

امام جمعه قزوین در این سخنر، با بیان اینکه مفسد اقتصادی باید به اشد مجازات محکوم شود، گفت: رحم ، به مفسد اقتصادی بی رحمی نسبت به همه مردم است.

.