راهکارهای کاهش مصرف سوخت در هوای سرد | به طور معمول در زمستان


به طور معمول در زمستان 10 درصد مصرف سوخت خودرو بیشتر می شود با رعایت چند نکته می توان این میزان را کاهش داد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا؛ با انجام چند کار و توجه به نکاتی می توان مصرف سوخت خودرو را در هوای سرد بویژه در زمستان کاهش دهید.

با چک ، میزان باد تایرها ئ همین طور اضافه ، مقار باد در صورت لازم مصرف سوخت کمتر خواهد شد.

همین طور می تو،د از روغن موتورهایی که برای هوای سرد طراحی شده اند، استفاده کنید تا اصطکاک موتور خودرو، کاهش یابد.

به جای این که در حالت توقف اقدام به گرم ، خودروی خود کنید، شروع به حرکت کنید.

خودرو در این حالت با استفاده از گرمای موتور، بسیار سریع تر گرم می شود.

حدالمقدور چند سفر را در یک سفر جای داده و دفعات زیادی اقدام به راه اندازی دوباره خودرو نکنید.

سعی کنید از سیستم ضدیخ بیش از حدی که لازم است استفاده نکنید.

پارک ، خودرو در پارکینگ های سرپوشیده باعث می شود خودرو گرم تر بماند و زمان کمتری صرف گرم ، خودرو شود.

خودروی شما در برف و یخ هم سوخت بیشتری مصرف می کند.

به طور کلی، به صرفه ترین سرعت، 45 مایل در ساعت است.

اگر جاده پوشیده از یخ باشد، شما مجبورید با سرعتی بسیار کمتر از این مقدار حرکت کنید.

تایرهای خودروی شما هم تماس کمتری با جاده خواهند داشت که بدان م،است که تمام قدرت خودروی شما به جاده منتقل نخ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65492074/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF