راه اندازی نخستین برند تجاری عربستان برای تولید خودروهای برقی

همچنین بخو،د


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65505492/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

نوشته راه اندازی نخستین برند تجاری ،ستان برای تولید خودروهای برقی اولین بار در میدل ایست نیوز.

خودروهای سیر کاملا در ،ستان طراحی و تولید می شوند و مورد بررسی کیفیت براساس بالاترین استاندارهای جه، قرار می گیرند.

– میدل ایست نیوز: محمد بن سلمان، ولیعهد ،ستان از راه اندازی نخستین برند تجاری ،ستان برای تولید خودروهای برقی در این کشور تحت ،وان شرکت سیر خبر داد.

ولیعهد ،ستان از راه اندازی نخستین برند تجاری ،ستان برای تولید خودروهای برقی در این کشور تحت ،وان شرکت سیر خبر داد.

این شرکت 30 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم تا سال 2034 ایجاد خواهد کرد.

انتظار می رود مشارکت شرکت سیر، در تولید ناخالص داخلی ،ستان به صورت مستقیم به 30 میلیارد ریال برسید و 562 میلیون ریال سرمایه گذاری خارجی برای حمایت از اقتصاد ملی جذب کند.

قرار است خودروهای این شرکت طی سال 2025 به فروش برسد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازاسپوتنیک ، شرکت سیر، پروژه مش،ی بین صندوق سرمایه گذاری ،ستان و شرکت فو،، است که مجوزهای فناوری مربوط به خودروهای برقی را از شرکت بی ام دبلیو دریافت می کند و شرکت فو،، نیز مسئولیت سیستم برقی خودروهای را برعهده خواهد داشت.