رشد تولید 90 درصدی خودروهای تجاری در ایران خودرو دیزلدر 2 ماه ابتدایی امسال با وجود مشکلات جدی در تولید، توانستیم رشد تولید 90 درصدی در حوزه خودروهای تجاری داشته باشیم. – ، جواد توسلی مهر در مراسم اعطای نخستین نشان ملی استاندارد خودرو برقی به اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل محصول ساخت داخل، افزود: ظرفیت تولید 41 هزار دستگاه …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216751722047488/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84