رشد خودرویی سفرها در نوروز 1403

منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030104490078154752/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2