رشد وال استریت با پیشروی سهام شرکت تسلا

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020616334769807360/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%C2%BB