رم 1500 رولوشن؛ تمام تصورات قبلی خود از وانت و پیکاپ را دور بریزید! (+عکس)

سیستم پیشرفته 4WS با کمک ریزپردازنده ها فعالیت می کند که سامانه رایانه ای بر کنترل و هدایت چرخش به چپ و راست در چرخ های عقب نظارت دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66294132/%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%9B-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE

همچنین حرکت خودرو در فضای محدود بسیار کارامدتر می شود.

سقف شیشه ای الکترو-کروماتیک نیز با امکان تنظیم نور ورودی جذابیت های کابین را افزایش داده است.

پیکاپ رم 1500 رولوشن از پلتفرم شاسی نردب، استفاده می کند.

– حدودا 3 سال است که اخبار و پیش بینی هایی در رابطه با پیکاپ الکتریکی رم در رسانه های خودرویی تیتر می شود اما سرانجام رم در CES این مفهومی را به نمایش گذاشت.

همچنین در این پیکاپ از سیستم فرمان پذیری چهارچرخ استفاده شده که این فناوری اثر مهمی در بهبود واکنش های فرمان بویژه در سرعت بالا دارد.

رم در رابطه با پیشرانه پیکاپ 1500 رولوشن اطلاعاتی ارائه نکرده اما قطعا رولوشن میزبان دو موتور الکتریکی است که هر یک از محورهای خودرو با یک ماژول محرکه در ارتباط است.