روزانه 11 هزار پلاک خودرو فاقد معاینه فنی در مشهد جریمه می شوند

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66273642/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87