روز پنجم فروردین ، هوای تهران ناسالم شد!

منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112897859026944/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%21