رونق خرید و فروش حواله خودرو و کد ملی؛ نبض بازار خودرو در دست چه کسانی است؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020263337386688512/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D9%86%D8%A8%D8%B6