رکوردشکنی سایپا در گرانی/افزایش دوباره قیمت کوییک اتوماتیک و شاهین امروز 2 اردیبهشت 1403

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030218719276564480/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%2F%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86