رکورد جدید قیمت تارا اتوماتیک V4 در بازار امروز 23 اردیبهشت 1403+جدول قیمت

منبع خبر: جار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030233035262326784/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1403%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84