ریزش تسلا در چین

منبع خبر: ف،ات خاورمیانه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030138811086465024/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86