ریزش سنگین قیمت ها در بازار خودرو؛ وقت خرید از راه رسیده است؟حرکت قیمت ها در ماه می، بهار، منفی بود، به طوری که شاهد ریزش 15 تا 200 میلیون توم، قیمت خودروهای داخلی در بازار بودیم. – بررسی روند قیمت ها در بازار خودرو در اردیبهشت ماه امسال، از کاهش قیمت ها حکایت دارد. به این شکل که قیمت پراید 151 مدل 1401 در بازار در حدود 15 میلیون تومان …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308482177206272/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2