ریزش 50 میلیونی شاسی بلند پرفروش چینی

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400114848763904/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C