ریزش 80 میلیون تومانی قیمت این خودرو در 24 ساعت/ جدول قیمت هابررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از ریزش گسترده قیمت ها در این بازار در 24 ساعت گذشته است. – به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم ریزش قیمت ها در این بازار در 24 ساعت گذشته است، به طوری که در بین خودروهای پراید در این مدت کاهش …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301059043907584/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA