ریسک بزرگ در فروش خودروماجرای واردات خودرو با ارز گره خورده است. واردات یک سال به تعویق افتاد، چون ،ت ارز لازم برای واردات خودرو را نداشت. بازخو، تصمیمات ،تمردان در شرایط فعلی نشان از کمبود ذخایر ارزی دارد – درآمد 110 هزار میلیارد توم، از جیب مردم تامین شد با 100 میلیون صاحب خودروی داخلی …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011212974704310272/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88