زمان مرحله سوم فروش خودرو اعلام شد/ مردم پول در حسابشان باشد

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020410781242789888/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1