زمان مناسب تعویض ضد یخ ماشین | نکات مهمی که در موردضد یخ که حتما باید بدانید

منبع خبر: ویکی گردی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66456519/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%26%23124%3B-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87