سامانه یکپارچه خودرو حذف شد/ فروش خودرو از 8 مهر زیرنویس | اخبار ایران و جهان

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020715066381762560/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3