سامانه یکپارچه فروش از دسترس کاربران خارج شدسامانه یکپارچه فروش خودرو از صبح امروز از دسترس خارج شد. – به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، امروز از صبح، سامانه یکپارچه فروش خودرو به آدرس برای انتخاب 5 اولویت خودرویی برای افرادی که در بازه زم، 20 تا 29 اردیبهشت ماه، با وجود داشتن مبلغ 100 میلیون تومان به نام …
منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305870317238272/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF