ستیز شهرداری تهران با عابران پیاده

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020526385537853440/%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87