سردار هادیانفر: اشتیاق خرید خودرو بدلیل بحث مالی آن استشفقنا_رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اگر امروز اشتیاق به ،ید وسیله نقلیه داخلی زیاد است به خاطر رقابت، پول و بحث مالی آن است. به گزارش شفقنا، – شفقنا_رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اگر امروز اشتیاق به ،ید وسیله نقلیه داخلی زیاد است به خاطر رقابت، پول و بحث مالی آن …
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011241326201946112/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%3A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA