سرنوشت فروش خودرو در بورس روشن شد | شریعتی نماینده تهران

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بند الحاقی بودجه درباره عرضه خودرو در بورس باعث گر، خودرو می شد و به همین دلیل مجلس آن را حذف کرد، البته ،ت اختیار این کار را دارد.

وی بیان کرد: این پیشنهاد به گونه ای بود که عملاً کف قیمت خودرو برای عرضه در بورس را 20 درصد بالا می برد.

– جی پ، ؛ عرضه خودرو در بورس به ،ت واگذار شد.

شریعتی نماینده تهران در مجلس بیان کرد: ظرفیت قانون بودجه به گونه ای است که نمی توان قانون دائمی و بحث های سیاست گذاری را در آن انجام داد و تعیین تکلیف کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجایی که تعداد متقاضی خودرو همیشه بیشتر از عرضه است، ،، که برای ،ید خودرو در بورس کالا ثبت نام می ،د، اگر می خواستند برنده شوند باید روی سقف قیمت مجاز ثبت نام می ،د که این برخلاف سازوکار بورس است.

مالک شریعتی در گفتگو با مهر، با اشاره به حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس از لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: یکی از نمایندگان در جریان بررسی موضوع عرضه خودرو در بورس پیشنهادی داد که برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

بر این اساس عملاً قیمت پایه خودرو در بورس کالا 20 درصد افزایش پیدا می کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011243822289647616/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF