سرکیسه کردن مردم با نحوه عرضه خودرو

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303697417920512/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88