سقوط آزاد قیمت خودروها در بازار / پراید 310 تومان شد

منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020740841797890048/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF