سقوط آزاد قیمت فونیکس ادامه دارد + خریداران چقدر ضرر کردند؟بر اساس قیمت فونی، در نمایندگی و بازار آزاد، قیمت تیگو 8 پروم، نسبت به 3 روزه گذشته 70 میلیون ارزان شده است. همچنین بررسی تغییرات قیمتی نشان می دهد که این خودرو نسبت به هفته اول اردیبهشت ماه حدود 560 میلیون ارزان شده است. – فونی، تیگو 8 پرو پرمیوم نسبت به 3 روز گذشته 130 میلیون …
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020227200786542592/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F