سقوط بی سابقه قیمت دنا پلاس و هایما / 20 خودروی پرفروش ارزان شد

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020554391295864832/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4